Akhiyun Agiyan Phiran Tha Umir Sey Abana

From Encyclopedia of Sindhi
Jump to: navigation, search

Songs of Master Chander

AKHIYUN MEIN ABANA

Akhiyun Mein Phiran Tha Umir Sey Abana
Jatan Ji Maan Jaai Na Mahelan Maan Janaan
 1. Rahey Mahel Mein Keian Panohaaran Ji Pali
  Abanan Siwae Dil Abali Abali
  Thakia Khey Sajhan Tha Threchan Ja Thana
 2. Abanan Je Laye Na Hargiz Maan Lahiyan
  Waga Wess Tuhinja Na Mut Led Bhayan
  Faqeeran Ja Phatal Wanan Tha Vihana
 3. Patan Te Hiryal Maan Ada Bhaj Na Heerun
  Pawan Yaad Patt Ja Paka Paak Peerun
  Waji Shaal Wasayan Watan Ja Wathana
 4. Umir Dinayam Mokal Kariyan Iltaza Thi
  Sanbhariyan Thi Jin Khey Sanbharan Sey Saathi
  Sikan Mein Siki Thiya Sandam Sind Sana
 5. Umir Zor Zoria Na Karu Chha Wateindeyn
  ‘Chander’ Tho Chawe Paar Hath Saan Pateindeyn
  Patindea Panohariyun Je Kan Payun Puchhana