Difference between revisions of "Festivals"

From Encyclopedia of Sindhi
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
* Chaumaso
 
* Chaumaso
 
* Cheti Chand
 
* Cheti Chand
* Dhurio
+
* [[Dhurio]]
 
* Diyari
 
* Diyari
 
* Gogo
 
* Gogo
* Holi
+
* [[Holi]]
 
* [[Lal Loi]]
 
* [[Lal Loi]]
 
* Mahalakshmi'a Ja Sagra
 
* Mahalakshmi'a Ja Sagra
 
* Seasa
 
* Seasa
* Teejri
+
* [[Teejri]]
 
* Thadri
 
* Thadri
 
* [[Tira Muri]]
 
* [[Tira Muri]]

Revision as of 16:52, 17 March 2014