Nach Naacho Rey Athae Vehl Nachan Ji

From Encyclopedia of Sindhi
Revision as of 12:31, 10 July 2019 by Manisha (talk | contribs) (Created page with "== "Nach Naacho Rey Athae Vehl Nachan Ji" Lyrics == * Song - 7 * Singer : Ram Panjwani * Track : Nach Naacho Rey Athae Vehl Nachan Ji * Movie : Ladili <pre> Nach Naacho R...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

"Nach Naacho Rey Athae Vehl Nachan Ji" Lyrics

  • Song - 7
  • Singer : Ram Panjwani
  • Track : Nach Naacho Rey Athae Vehl Nachan Ji
  • Movie : Ladili
	Nach Naacho Rey Athae Vehl Nachan Ji
	Wari Na Milando Waar- Muhinja Yaar	

(1):	Vathan Visaare Chha Lae De Tho - Qarbdaar Manjhan Kaldaar
	Phiran Chade Chho Paan Phiraen- Sal Ta Sahin Sardar
	Muhinja Yaar...

(2):	Ant Samaye Koi Saath na Dinde- Dar Khan Thinden Daar,
	Jadhain Mitti Me Milande Mithra -  Kob Na Lahande Saar, 
	Muhinja Yaar...

(3):	Uchaal Ihe Barud, Bandookun- Hae Hann Hathyaar,
  	Kar Kadman me Qadar Je Tu- Lah Badyan Jaa Baar
	Muhinja Yaar...

(4):	Pheryun paayan, To Lae Gaayan -  Gaayan raag Hazar
	To Lae Chedyan Taal Tanbora - Sheran Ji Chamkar
	Muhinja Yaar...

Record Company: H.M.V
Record Number: N.64642