Gadeli Gulan Saan

From Encyclopedia of Sindhi
Jump to navigation Jump to search

"Gadeli Gulan San" Lyrics

Girl:	Ana Ta Ghot Maa Nandri
Chorus:	Ana Ta Ghot Maa Nandri
Girl:	Ana Ta Ghot Maa Nandri
	Ladh Khadanam Laadh, Pahinje Gadeli Gulan San
	Gadeli Gulan San - O Gadeli Gulan San
	Adal Jaa Mijhmaan Joral Jaa Mijhmaan
Chorus:	Bhail Jaa Mijhmaan Muhinjaa Latha Thum Rail Maa
Girl:	Latha Thum Rail Maa O Latha Thum Rail Maa
     	Latha Thum Rail Maa O Latha Thum Rail Maa
 	Adal Jaa Joral Jaa
Chorus:	Bhail Jaa Mijhmaan Muhinjaa Latha Thum Rail Maa
Girl:	Choti'a Me Gul Hikro, Ladhal Te Gul Chadh
	Bahike Mommal Maan
	Muhinje Gadeli Gulan San - O Gadeli Gulan San
	O Gadeli Gulan San - O Adal Jaa, Joral Ja
Chorus:	Bhail Jaa Mijhmaan Muhinjaa Latha Thum Rail Maa
Girl:	Akhriyoon Konjh Kunwaar Joon 
Chorus:	Akhriyoon Konjh Kunwaar Joon
Girl:	Sarme So Singhaar, Saajan San O Raana
	Gadeli Gulan Ji, O Gadeli Gulan Ji
	Adal Jaa, Joral Jaa 
Chorus:	Ladal Jaa Mijhmaan Muhinja Latha Thum Rail Maa
Girl:	Sahib Je Aasun Ji, Boral Haar Hazaar
	Kangan Laade Saan, Gadeli Gulan San
	Gadeli Gulan San - O Gadeli Gulan San
	Adal Jaa Joral Jaa
Chorus:	Ladal Jaa Mijhmaan
Girl:	Coat Itar Gulab Jo, Handan Te Hasbaar
	 Sejan Te Sarme Daan, Muhinji Gadeli Gulan San 
	Gadeli Gulan San, Gadeli Gulan San 
	Adal Jaa, Joral Jaa
Chorus:	Ladal Jaa Mijhmaan Muhinja Latha Thum Rail Maa...

Record Company: H.M.V
Record Number: N. 64650