Jessen Jaan Mein Baki Dam Rahando

From Encyclopedia of Sindhi
Jump to navigation Jump to search

"Jessen Jaan Mein Baki Dam Rahando" Lyrics

  • Song - 2
  • Singer : Sarla Samtani And Bulo C. Rani
  • Track : Jessen Jaan Mein Baki Dam Rahando
  • Movie : Abana
Girl:	Jessen Jaan Mein Baki Dam Rahando, Jessen Jaan Mein Baki Dam Rahando
	Dil Me Vichore Jo Ghum Rahando, Dil Me Vichore Jo Ghum Rahando
	Jessen Jaan Mein Baki Dam Rahando, Jessen Jaan Mein Baki Dam Rahando
Girl:	He Aahe Lochh Iha mann Ji
Chorus:	O O O Ho He Aahe Lochh Iha mann Ji, He Aahe Loch Iha mann Ji
Both:	He Aahe Uchhal Umangan ji,He Aahe Uchhal Umangan ji
	Rokan Saa Bi Rukji Na Saghe, Rokan Saa Bi Rukji Na Saghe
	Pathte Muhinjo Na Ta Dum Rahundo, Pathte Muhinjo Na Ta Dum Rahando 
	Jaisi jaan Mein Baki ,jaan Mein Baki Dum Rahando
	Jessen Jaan Mein Baki Dam Rahando, Jessen Jaan Mein Baki Dam Rahando

Bina Rhythm
Girl:	Poohe Pehar Taahen Maan Niharindus, Bina Tel Diyo E Baarindus
	Vatt Sorhi Wafa payi Soorindus

Rhythm
Girl:	Dar To Lahe Patyo Hardum Rahando
	Dar To Lahe Patyo Hardum Rahando
	Dar To Lahe.........

Record Company: H.M.V
Record Number: N.64557