Sasu ta Muhinji Sareli

From Encyclopedia of Sindhi
Jump to navigation Jump to search

"Sas Ta Muhinji Saareli" Lyrics

Girl:	Aa Sas Ta Muhinji Saareli Aa Soman Saa The Sare
	Khaavan Khichdi Papad Tadhen Bi Mehran Saa The Maare 
	Hinn Ghar Me Maan
Boy:	Taubah Taubah
Girl:	Saareli Saa
Boy:	Taubah Taubah
Girl:	Ghare Na Saghandas Ghaare, Sas Ta Muhinji
	Sas Ta Muhinji Sas Ta Muhinji Ha Ha
Boy:	O Roo Na Mithri Mommal Muhinji 
	Maa Bla Chaa Dyane, Khoob Chatpatiyun Cheezon
	Tokhe Ajh Hi Dhindas Aane
	Arre Palho Aanya, Gobi, Waangan, Makhan
	Dablaan, Gandan, Ghaanghat
Girl:	Chaa Kandas Maan
Boy:	Taazo Khago
Girl:	Khago Waah Waah Khago Tu De Aane
	Sas Ta Muhinji Ha Ha Sas Ta Muhinji
	Sas Ta Muhinji Ho Ho

Girl:	O Dherani Panh Dherani Aa Damban Saa The Daare
	Paayan Thooth Thakau Ta Monkhe Mehran Saa The Maare
Girl:	Dherani Kha 
Boy:	Taubah Taubah
Girl:	Hinn Ghar Me
Boy:	Taubah Taubah
Girl:	Ghare Na Saghandas Ghaare
	Dherani Panh Dherani, Dherani Panh
Boy:	O Roo Na Mithri Mommal 
	Muhinji Bhajai Sha Dyane
	Sonare Kha Sona Jewar Tokhe Dhindas Aane
	Nathri Aanya 
Girl:	Sha Kandas Maan
Boy:	Falri Aanya
Girl:	Sha Kandas Maan 
Boy:	Mundiyun Chalra
Girl:	Sha Kandas Maan
Boy:	Waaliyun Jhoomak
Girl:	Sha Kandas Maan
Boy:	Choriyun Kangan
Girl:	Kangan- Waah Waah Kangan De Tu Aane
	Dherani Panh, Dherani Panh, Dherani Panh

Girl:	Aa Niraan Muhinji Aahe Nindori Soman Saan The Sare
	Ghuman Wana jo Ghar Kha Bahar Mehran Saa The Maare
Boy:	Sha Kandiyan Pooh
Girl:	Hitt Na Rahandas
Boy:	Kedhan Vendiyan 
Girl:	Peke Vendas Sambri Aaon Subhane
Boy:	Roo Na Mithri Mommal
	Muhinji Behen Bhala Sha Dyane, Sehar KarAindoSaan
	Sherah Saje Jo Hane
	Cycle Aanya
Girl:	Sha Kandas Maan
Boy:	Bhagi Tam Tam
Girl:	Sha Kandas Maan
Boy:	Motar Wegan
Girl:	Sha Kandas Maan
Boy:	Helicopter
Girl:	Waah Waah Aane De Helicopter Hane
	Niraan Muhinji, Niraan Muhinji, Niraan Muhinji
Boy:	O Chadh Rosamo Rani Tuhinjo
	Har Maanu Tho Maare 
	Dher, Dherani, Sas Sorhe Jaa Chadh Tu Verh Wisare
	Ahe Peke Vendiyan?
Girl:	Hane Na Vendas
Boy:	Taana Tanka
Girl:	To Laye Sehandas
Boy:	Ghar Me Rahandiyan
Girl:	Ghar Me Rahandas Laalan Tuhinji Laare
Boy:	Chadh Rosamo
Girl:	Ha Ha
Boy:	Chadh Rosamo....